Markus Veselý
Táborový vedúci

Z nášho tímu má najbližšie k detským časom a preto dokáže neustále vymýšľať nové aktivity, ktoré zabavia malých aj veľkých.

Štefan Tvarožek
Pedagogicko-psychologický Garant

Tomáš Tvarožek
Garant zábavných aktivít